Nederlands (Nederland) English (United Kingdom) Deutsch (Deutschland)
  • darkblurbg

Invoer van goederen

Voor goederen die vanuit een niet-EU-land het douanegebied van de EU binnenkomen, geldt een aantal regels. Hoofdregel is dat deze goederen een ‘douanebestemming’ moeten krijgen. U kunt de goederen een douanebestemming geven door ze bijvoorbeeld onder een ‘douaneregeling’ te plaatsen.

 We kennen de volgende douaneregelingen:

  • in het vrije verkeer brengen
  • actieve verdeling
  • passieve verdeling
  • tijdelijke invoer
  • behandeling onder douanetoezicht

 Vraag ons gerust onder welke regeling uw goederen vallen, en welke invoerrechten en voorwaarden daarbij gelden.

 

Douaneformaliteiten en exportdocumenten

Er zijn in Nederland diverse overheidsinstanties die bemoeienis hebben met de import en export. Onder hen neemt de douane de meest prominente plaats in. Weliswaar speelt de douane nauwelijks nog een rol ten aanzien van het handelsverkeer binnen de EU, maar in het goederenverkeer met derde landen (= niet-EU landen) is de douane nog volop aanwezig.

Onderstaand vindt u een aantal aandachtspunten gerelateerd aan in- en uitvoer van goederen. Voor meer gedetailleerde informatie hebben we een link naar een van de betrokken instanties vermeld.

 

Uitvoer

Goederen die de EU gaan verlaten moeten bij de douane worden aangegeven ten uitvoer. Een douaneaangifte gebeurt digitaal. Hiervoor heeft u een vergunning nodig van de Douane en een goedgekeurd softwarepakket. De Douane controleert de gegevens van de aangifte. U ontvangt daarop een elektronisch bericht over uw aangifte van de Douane, bijv. dat de goederen mogen worden weggevoerd of dat de Douane de goederen nog verder wil controleren.  Meer informatie.

 

Certificaat van Oorsprong

Sommige landen buiten de EU vragen om een CvO vanwege handelspolitieke maatregelen, zoals boycotten, importbeperkingen en importquota. Ook hoeft u in sommige landen met een CvO minder of zelfs helemaal geen invoerrechten te betalen. Daar geldt dan het MFN importtarief (most favoured nation-tarief). Zonder CvO kunt u tegen moeilijkheden aanlopen als u in een bepaald land producten wilt invoeren. Binnen de EU heeft u meestal geen CvO nodig. Meer informatie

 

Certificaten inzake goederenverkeer (EUR)

Soms is het voldoende om aan te tonen dat een product oorsprong heeft binnen de EU met name in het goederenverkeer met landen waarmee de EU een tariefpreferentie is overeengekomen. Het begrip ‘oorsprong’ is hier ongeveer gelijk aan dat bij de certificaten van oorsprong. Er zijn echter diverse aanvullende voorwaarden en uitzonderingen aan verbonden, die per verdragspartner kunnen verschillen. De aanvraagprocedure is eveneens vergelijkbaar met die voor het certificaat van oorsprong; ingevuld indienen bij de KvK, voorzien van bewijsstukken voor de oorsprong. Meer informatie

 

Gezondheidscertificaten -  NVWA

Voor sommige goederen wordt, ongeacht het land van bestemming, een speciaal document gevraagd om de grens te mogen passeren. Denk hierbij aan:

  • Gezondheidspapieren voor levende dieren. Inlichtingen hierover bij het Ministerie van Landbouw, afd. Exportbevordering.
  • Gezondheidscertificaten voor vlees, af te geven door een Rijkskeurmeester.
  • Verklaringen van de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen omtrent levende planten, bomen, struiken enz.

Meer informatie.

 

TIR-carnet

Een groot aantal landen (het douanegebied van de Europese Unie geldt in deze als één gebied) hebben met elkaar een overeenkomst gesloten om het internationaal vervoer van goederen per auto of met containers te versnellen. Het betreft hier de TIR Overeenkomst. TIR staat voor Transport International de Marchandises par la Route. Meer informatie.

 

ATA-carnet voor tijdelijke uitvoer

Neemt u in het buitenland deel aan een beurs of tentoonstelling, en gaat u met monsters en ander demonstratiemateriaal op reis, of neemt u gereedschap (of ander beroepsmateriaal) mee voor onderhoud bij buitenlandse klanten? Neemt u na gebruik al die goederen weer mee terug naar uw eigen land? Dan is aangifte ten uitvoer niet nodig. Buiten de EU hebt u hiervoor een ATA-carnet nodig, af te geven door de Kamer van Koophandel tegen een vergoeding. Binnen de EU is geen ATA-carnet nodig. U moet echter wel een register bijhouden als u beroepsmateriaal in verband met dienstverrichting tijdelijk overbrengt naar een andere lidstaat. Meer informatie